نویسنده = ������������ ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تردّد در ساحت ربوبی از منظر مکتب اهل بیت علیهم السلام

دوره 2، بهار و تابستان، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-54

سید جمال الدین موسوی


2. آموزه بدا از عصر حضور تا قرن نهم هجری

دوره 1، بهار و تابستان، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-70

سیدجمال الدین موسوی