اهداف و چشم انداز

اهداف کلی نشریه:

1.     استخراج معارف اهل بیت: از متون دینی و منابع وحیانی؛

2.     تبیین و بسط روشمند و عالمانه آموزه‌های کلامی اهل بیت علیهم‌السلام ؛

3.     انتشار پژوهش های مرتبط با کلام اهل بیت علیهم‌السلام (با تاکید بر حدیث)؛

4.     مسأله‌یابی و حل مسائل و مشکلات اعتقادی و فکری با تاکید بر روش و سنت اهل بیت علیهم‌السلام ؛

5.     تبیین روش‌شناسی فهم معارف اعتقادی اهل بیت: و نقد روش‌شناسی غیر متعارف؛

6.     نقد و پاسخگویی مکاتب و اندیشه‌های غیر امامیه.