بی‌تردید پویایی و بالندگی نشریات تخصصی نیازمند مشارکت اندیشمندان  و صاحب‌نظران عرصه علوم

مختلف است. نشریة علمی ـ پژوهشی "کلام اهل بیت علیهم السلام" امیدوار است با مشارکت فعالانۀ

اساتید، پژوهشگران و نویسندگان حوزوی و دانشگاهی، مرجعی مناسب برای تبادل و تعامل اندیشه‌های

کلامی امامیه و نیز نظریه‌پردازی در حوزه‌های دانش‌ کلام باشد.

شماره جاری: دوره 2، پاییز و زمستان - شماره پیاپی 4، آذر 1399، صفحه 1-161