درباره نشریه

علم کلام همچون فقه، به عنوان دو دانش اصیل اسلامی، هویت و حیات خویش را در گرو پیوند عمیق و روش‌مند با مصادر اولیه

اسلام دارد و بدون این ربط و نسبت، نه تنها از رسالت تاریخی و معرفتی خود باز می‌ماند، بلکه مشروعیت و جایگاه متمایزش را

در منظومۀ فرهنگ اسلامی از دست خواهد داد. با این وجود در عصر کنونی با پیشرفت‌های تحسین برانگیز در حوزه مطالعات

کلامی، هنوز یک خلاء اساسی وجود دارد که علی رغم روشنی آن، غالباً مورد غفلت یا تغافل قرار می‌گیرد؛ این کاستی به

ریشه‌های معرفتی کلام و سرچشمه‌های آن در منابع وحیانی باز می‌گردد. پژوهشکده کلام اهل بیت: وابسته به پژوهشگاه قرآن و

حدیث، مفتخر است تا با انتشار فصلنامه کلام اهل بیت : ضمن پر کردن خلاء­های موجود راه را برای بازخیزی فرهنگ اسلامی

هموار نمایند.