راهنمای نویسندگان

راهنماى تنظیم و ارسال مقالات

  •  تنها مقالاتی قابل بررسی‌اند که پیش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی چاپ و منتشر نشده و هم‌زمان به دیگر مجلات و یا نشریه‌ها فرستاده نشده باشند و نویسنده متعهد به نشر آنها در جای دیگر نباشد.
  •  مشخصات کامل نویسنده (نام و نام‌خانوادگی، میزان تحصیلات، رتبۀ دانشگاهی/ عنوان علمی به ‌همراه نشانی و کدپستی محل سکونت، شمارۀ تماس تلفنی و نشانی پست الکترونیک) در برگه‌ای درج و ارسال شود.
  •  حجم مقاله از 25 صفحه (300 کلمه‌ای) بیشتر نباشد؛ مقالات با حجم بالا بنا به صلاحدید هیئت تحریریه تلخیص خواهند شد.
  •  مقاله پس از تایپ در برنامۀ word، از طریق وبسایت و سامانه دریافت مقالات به نشانی  http://kalam.riqh.ac.ir  ارسال شود.
  •  چکیدۀ مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در 12 سطر(حداقل 90 و حداکثر 140 کلمه)، به‌همراه کلیدواژه‌ها (حداقل 5 واژه) تنظیم و پیوست شود.
  •  ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله به شکل زیر آورده شود:

منبع فارسی: (مهدی‌زاده، 1376، ج۷: ۹۷)      منبع انگلیسی: (Madelung, 1988: 200)

  •  ارجاع و اسناد در پی‌نوشت‌ها همانند متن مقاله به شیوه درون‌‌متنی خواهد بود.
  •  فهرست الفبایی منابع و مآخذ (کتاب‌نامه) در پایان مقاله و به‌صورت زیر ارائه شود:

 کتاب:

نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، نام کتاب، شمارۀ جلد، نام و نام خانوادگی مترجم/ مصحّح، محل انتشار: نام ناشر.

 مقاله مندرج در مجلات:

نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دورۀ نشریه،‌ شمارۀ نشریه.

 مقالات دایرة‌المعارفی:

نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام کتاب، شمارۀ جلد، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ.