کلیدواژه‌ها = بداء
تعداد مقالات: 3
1. تردّد در ساحت ربوبی از منظر مکتب اهل بیت علیهم السلام

دوره 2، بهار و تابستان، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-54

سید جمال الدین موسوی


2. مبانی فراموش شده امامیه نخستین درباره اراده الهی

دوره 1، پاییز و زمستان، پاییز و زمستان 1394، صفحه 4-24

محمد تقی سبحانی؛ حسین نعیم آبادی


3. آموزه بدا از عصر حضور تا قرن نهم هجری

دوره 1، بهار و تابستان، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-70

سیدجمال الدین موسوی