کلیدواژه‌ها = اراده
تعداد مقالات: 2
1. مبانی فراموش شده امامیه نخستین درباره اراده الهی

دوره 1، پاییز و زمستان، پاییز و زمستان 1394، صفحه 4-24

محمد تقی سبحانی؛ حسین نعیم آبادی


2. نظریه استطاعت در مدرسه کلامی کوفه

دوره 1، پاییز و زمستان، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-43

اکبر اقوام کرباسی